10.797222346,106.677222250

ĐỊA ĐIỂM CHUYÊN CUNG CẤP BỒN NƯỚC CÁC QUẬN HUYỆN TP HCM

BỒN NƯỚC INOX 310L THANH LÝ

1.400.000 đ

BỒN NƯỚC INOX 500L THANH LÝ

1.900.000 đ

BỒN NƯỚC INOX 1000L THANH LÝ

2.500.000 đ

BỒN NƯỚC INOX 2000L THANH LÝ

4.500.000 đ

BỒN NƯỚC INOX 3500L THANH LÝ

-4% 7.200.000 đ 7.500.000 đ

BỒN NƯỚC INOX 4000L THANH LÝ

8.800.000 đ

BỒN NƯỚC INOX 5000L THANH LÝ

12.500.000 đ

BỒN NƯỚC INOX 10.000L THANH LÝ

25.000.000 đ

BỒN NƯỚC INOX 1500L THANH LÝ

3.500.000 đ

BỒN NƯỚC 3000L INOX THANH LÝ

-6% 6.800.000 đ 7.200.000 đ

THÙNG NHỰA CHŨ NHẬT 30L

130.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 500L THANH LÝ

-16% 1.100.000 đ 1.300.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 1000L THANH LÝ

-13% 2.100.000 đ 2.400.000 đ

ĐẠI ĐIỂM CHUYÊN CUNG CẤP BỒN NƯỚC CÁC QUẬN HUYỆN TP HCM, là nhà phân phối, đại lý cung cấp bồn nước lớn nhất hiện nay trong cả nước.

ĐẠI ĐIỂM CHUYÊN CUNG CẤP BỒN NƯỚC CÁC QUẬN HUYỆN TP HCM, Bồn nước nhựa, Bồn nước cũ, Bồn nước Inox, Nơi cung cấp bồn nước

Hỗ trợ (24/7) 0969 731 172

Hỗ trợ (24/7) 0939 63 63 60