10.797222346,106.677222250

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH ĐA CHỨC NĂNG

BỒN NƯỚC NHỰA 5000L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-9% 11.700.000 đ 12.790.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 1000L NGANG ĐẠI THÀNH

-17% 2.550.000 đ 3.056.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 10000L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-9% 21.700.000 đ 23.682.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 700L NGANG ĐẠI THÀNH

-19% 1.800.000 đ 2.200.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 500L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-6% 1.250.000 đ 1.320.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 700L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-22% 1.400.000 đ 1.789.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 1000L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-10% 1.950.000 đ 2.159.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 2000L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-16% 3.400.000 đ 4.020.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 3000L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-7% 6.600.000 đ 7.050.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 4000L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

-5% 8.550.000 đ 8.976.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 300L NGANG ĐẠI THÀNH

-21% 1.349.000 đ 1.690.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 500L NGANG ĐẠI THÀNH

-12% 1.350.000 đ 1.530.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 1500L NGANG ĐẠI THÀNH

-14% 4.500.000 đ 5.190.000 đ

BỒN NƯỚC NHỰA 2000L NGANG ĐẠI THÀNH

-3% 4.970.000 đ 5.100.000 đ

Bồn nhựa Đại Thành đa chức năng ( ĐCL ) miễn phí vận chuyển và lắp đặt, cam kết bảo dưỡng định kỳ $ bảo hành sử dụng lâu dài 10 năm tuổi thọ. Bền bỉ chống được tia độc hại.

BỒN NHỰA ĐẠI THÀNH ĐA CHỨC NĂNG

Hỗ trợ (24/7) 0969 731 172

Hỗ trợ (24/7) 0939 63 63 60